Cena Netto:
5 000.00 PLN
Brutto: 6 150.00 PLN
Nadchodzące szkolenia:
Warszawa
21.01.2019-24.01.2019

Wrocław
18.02.2019-21.02.2019

Kraków
19.11.2018-22.11.2018
18.03.2019-21.03.2019

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • Mechanika wykonywania poleceń SQL
 • Zarządzanie procesem optymalizacji kosztowej
 • Metody składowania i indeksowania danych
 • Monitorowanie wydajności bazy danych i procesów w oparciu o słowniki systemowe i śledzenie aplikacji
 • Analiza przypadków powodujących najczęstsze problemy wydajnościowe

Cel

Warsztaty mają na celu przedstawienie mechanizmów zachodzących w bazie danych Oracle podczas wykonywania poleceń SQL. Pozwalą uczestnikom unikać błędów podczas tworzenia oprogramowania, a także poszukiwać, diagnozować i rozwiązywać problemy wydajnościowe w już istniejących aplikacjach.
Szczególny nacisk kładziemy na część warsztatową, gdzie pokazujemy metodykę i praktyczne aspekty tuningu aplikacji i poleceń SQL.

Grupa docelowa:

Warsztaty przeznaczone są dla zaawansowanych programistów i użytkowników Oracle, którzy poszukują wiedzy i informacji na temat wydajnego tworzenia systemów informatycznych w bazie danych Oracle, oraz strojenia i badania problemów wydajnościowych w już istniejących aplikacjach. Szkolenie to bazuje na wiedzy często niedostępnej lub błędnie przedstawianej w dokumentacji technicznej, a zebranej podczas wielu lat praktyki prowadzących je instruktorów. Warsztaty te mogą być zakończeniem ścieżki szkoleń dla programistów, lub stanowić pojedynczy krok dla osób z dużym doświadczeniem projektowym i programistycznym w Oracle.

Uwagi:

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE

Szkolenie trwa: 4 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Swobodne posługiwanie się podstawami języka SQL i znajomość środowiska bazy danych Oracle (preferowane ukończenie szkolenia PRO1
 • Doświadczenie praktyczne w pracy z Oracle

Konspekt

 1. Metodologia strojenia aplikacji
 2. Architektura bazy i instancji
  • Procesy serwera
  • Struktury pamięci (SGA, PGA)
  • Parsowanie i współdzielenie kursorów
  • Pliki danych, pliki logów, pliki parametrów
 3. Analiza planu wykonania polecenia
  • Hipotetyczny plan wykonania (EXPLAIN PLAN, SQLPlus Autotrace, XPlan)
  • Rzeczywisty plan wykonania (V$SQL_PLAN, XPlan, AWR)
 4. Monitorowanie wydajności i znajdowanie wąskich gardeł procesu
  • Monitorowanie bieżącego stanu instancji poprzez widoki słownika systemowego
  • Monitorowanie słowników historycznych
  • Śledzenie aplikacji (SQLTrace, TkProf, TreSess
 5. Proces optymalizacji
  • Właściwości optymalizacji kosztowej i regułowej
  • Wyznaczanie celu optymalizacji
 6. Sterowanie praca optymalizatora kosztowego poprzez:
  • Parametry sesji i instancji
  • Podpowiedzi (hinty)
  • Wzorce planów zapytań
 7. Statystyki i histogramy
  • Wpływ statystyk i histogramów na wydajność
  • Sposoby zbierania statystyk i histogramów
  • Strategia zliczania i estymacji statystyk
  • Zarządzanie statystykami: blokowanie, kopiowanie, edycja, automatyzacja zbierania, monitorowanie zmian
  • Dynamiczne próbkowanie danych (tablice tymczasowe, złożone predykaty)
  • Statystyki wielokolumnowe, oparte na wyrażeniach
  • Statystyki systemowe
 8. Logiczna i fizyczna struktura bazy
  • Przestrzenie tabel
  • Segmenty
  • Rozszerzenia (EXTENTS)
  • Bloki
 9. Metody składowania danych
  • Fizyczne aspekty budowy tabeli
  • Tabele tymczasowe
  • Tabele indeksowe
  • Tablice zewnętrzne
  • Partycjonowanie tabel (zakresowe, listowe, hash'owe, mieszane)
  • Fizyczna reorganizacja tabel
 10. Widoki zmaterializowane i mechanizm QUERY REWRITE
 11. Metody indeksowania danych
  • Budowa indeksów B-TREE
  • Właściwości indeksów
  • Indeksy: unikalne, wielokolumnowe, funkcyjne, odwrócone
  • Kompresja indeksów
  • Przebudowa i scalanie indeksów
  • Indeksy wirtualne
  • Indeksy prywatne i publiczne
  • Indeksy bitmapowe i złączeniowe
 12. Analiza przypadku – pełny skan danych
  • Wpływ gospodarki miejscem na poziomie tabeli i bloku na wydajność odczytów
  • Ładowanie danych ścieżką konwencjonalną i bezpośrednią
  • Kolejność predykatów
 13. Analiza przypadku – dostęp do danych poprzez indeksy
  • Metody odczytu indeksu (UNIQUE SCAN, RANGE SCAN, FULL SCAN, FAST FULL SCAN, MIN/MAX SCAN)
  • Używanie indeksów funkcyjnych
  • Selektywność indeksów (CLUSTERING FACTOR)
  • Indeksy wielokolumnowe i SKIP SCAN
  • Wartość NULL a indeksy
  • Tablice indeksowe (IOT)
  • Wpływ indeksów na operacje DML
 14. Analiza przypadku - sortowania
  • Sortowanie pamięciowe
  • Sortowania indeksowe
  • Sortowania lingwistyczne
  • Wpływ stopnia entropii na sortowanie (CLUSTERING FACTOR)
 15. Analiza przypadku - złączenia i podzapytania
  • Metody łączenia: MERGE, HASH, NESTED LOOP
  • Złączenia w systemach OLTP i OLAP
  • Kolejność łączeń
  • Złączenia zewnętrzne
  • Antyzłączenia
  • Złączenia niepełne (SEMI)
  • Podzapytania proste
  • Podzapytania skorelowane
  • Widoki, klauzula WITH
 16. Pozostałe operacje optymalizatora kosztowego
  • Buffer Sort
  • INLIST
  • VIEW
  • FILTER
  • Count Stop Key
  • Result Cache
 17. Zapytania rozproszone
  • Odczyt planów zapytań w przypadku używania dblinków
  • Wybór strony wiodącej zapytania
 18. Przetwarzanie równoległe