Cena Netto:
2 900.00 PLN
Brutto: 3 567.00 PLN
Nadchodzące szkolenia:
Warszawa
02.01.2019-04.01.2019
04.03.2019-06.03.2019

Wrocław
07.01.2019-09.01.2019

Kraków
04.02.2019-06.02.2019

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Oracle 11g – Programowanie w PL/SQL II - to warsztaty przygotowujące do egzaminu 1Z0-146 Oracle Advanced PL/SQL i uzyskania tytułu Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional.

 

Omawiane zagadnienia:

 • Obiekty, strumienie i złożone struktury danych
 • Zaawansowane rozwiązania oparte na języku PL/SQL

Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi aspektami programowania w środowisku baz danych Oracle.
Szczególny nacisk kładziemy na elastyczność i wydajność rozwiązań opartych o PL/SQL.

Grupa docelowa:

Szkolenie to jest uzupełnieniem i kontynuacją szkolenia Oracle 11g – Programowanie w PL/SQL I - warsztaty, ale może być również przeznaczona dla praktyków, programistów PL/SQL posiadających już doświadczenie w pracy z tym językiem, a pragnących usystematyzować swoją wiedzę i poznać zaawansowane mechanizmy oraz rozwiązania tworzone w tym języku.

Uwagi:

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE

Szkolenie trwa: 3 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawaie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

Swobodne posługiwanie się podstawami języka SQL i znajomość środowiska bazy danych Oracle (preferowane ukończenie szkolenia Oracle 11g – Język SQL dla Programistów - warsztaty)
Swobodne posługiwanie się w zakresie podstaw języka PL/SQL (preferowane ukończenie szkolenia
Oracle 11g – Programowanie w PL/SQL I - warsztaty)

Konspekt

 1. Złożone typy danych, kolekcje
  • Podtypy
  • Zmienne kursorowe i kursory dynamiczne
  • Tablice asocjacyjne, kolekcje
  • Operacje masowe, bulk, forall
  • Obsługa wyjątków w operacjach masowych
 2. Obiektowość w bazie danych Oracle
  • Typy (klasy)
  • Metody obiektów
  • Kolekcje permanentne
  • Funkcje tablicowe
  • Funkcje strumieniowe
  • Tworzenie własnych funkcji agregujących
 3. Wywoływanie funkcji w SQL, ograniczenia, poziomy czystości, determinizm
 4. Organizacja jednostek programowych PL/SQL
  • Uprawnienia w PL/SQL
  • Kontekst nazw
 5. Integracja z innymi językami
  • Używanie języka JAVA
  • Linkowanie procedur języka C
  • Natywna kompilacja do języka C
 6. Gotowe rozwiązania
  • Tworzenie kontekstu aplikacji
  • Mechanizm Wirtualna Prywatna Baza Danych (VPD)
  • Obsługa LOBów
  • Profilowanie kodu
  • Śledzenie kodu
 7. Wydajność kodu PL/SQL
  • Bindowanie zmiennych w poleceniach SQL a rozkład statystyczny wartości
  • Współdzielenie kursorów
  • Cel optymalizacji zapytań
  • Wtapianie krótkich procedur na etapie kompilacji
  • Buforowanie wyników funkcji i zapytań
 8. Zapobieganie przed wstrzykiwaniem kodu