Cena Netto:
3 900.00 PLN
Brutto: 4 797.00 PLN
Nadchodzące szkolenia:
Warszawa
28.01.2019-31.01.2019

Wrocław
25.02.2019-28.02.2019

Kraków
25.03.2019-28.03.2019

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Oracle 11g – Programowanie w PL/SQL I – to warsztaty przygotowujące do egzaminu 1Z0-144 Oracle Database 11g Program with PL/SQL i uzyskania tytułu Oracle PL/SQL Developer Certified Associate.

Omawiane są następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do języka PL/SQL
 • Architektura rozwiązań opartych na tym języku
 • Organizacja środowiska pracy
 • Tworzenie skryptów i składowanych jednostek programowych operujących na danych

Cel

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z językiem programowania PL/SQL, jego możliwościami i ograniczeniami. Warsztaty niniejsze obejmuje pełną wiedzę na temat mechanizmów związanych z językiem programowanie PL/SQL potrzebną do swobodnej implementacji logiki aplikacji, automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz zarządzania baza danych.

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykowane są programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z językiem PL/SQL, a potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych, automatyzacji procesów oraz przy budowaniu aplikacji.
 

Uwagi:

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE
Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-144 Oracle Database 11g Program with PL/SQL i uzyskania tytułu Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

Szkolenie trwa: 4 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

Podstawowe umiejętności w programowaniu dowolnym językiem strukturalnym lub obiektowym
Swobodne posługiwanie się podstawami języka SQL i znajomość środowiska bazy danych Oracle (preferowane ukończenie  Oracle 11g – Język SQL dla Programistów - warsztaty)

Konspekt

 1. Wstęp do języka PL/SQL
  • Środowisko wykonawcze
  • Budowa i rodzaje bloków PL/SQL
  • Deklarowanie i używanie zmiennych
  • Instrukcje sterujące, podejmowanie decyzji, pętle
 2. Polecenia SQL w PL/SQL
  • Polecenia DML
  • Polecenia DDL i dynamiczny SQL
  • Polecenia TCL i Transakcyjność
  • Polecenie SELECT
 3. Procedury i funkcje
  • Tworzenie i usuwanie
  • Parametryzowanie
  • Przekazywanie parametrów poprzez wartość i referencje, NOCOPY
 4. Obsługa błędów i wyjątków
 5. Tworzenie i używanie kursorów
  • Rekordy
  • Kursory statyczne
  • Parametryzowanie kursorów
  • Kursory FOR UPDATE
 6. Tablice asocjacyjne
 7. Pakiety
  • Struktura pakietu: specyfikacja i ciało
  • Sekcja inicjalizacyjna i zmienne globalne, zarządzanie pamięcią, instancja pakietu
  • Hermetyzacja, przeciążanie programów, predeklaracja procedur
 8. Wyzwalacze
  • Wyzwalacze DML
  • Wyzwalacze widokowe (INSTEAD OF)
  • Wyzwalacze systemowe
  • Nowe możliwości wyzwalaczy w Oracle 11g
 9. Przykłady zastosowania pakietów wbudowanych
  • Zapis do plików poprzez UTL_FILE
  • Wysyłanie maili
 10. Zarządzanie kodem i kompilatorem
  • Szyfrowanie kodu (dynamic obfuscation, wrap)
  • Kompilacja warunkowa
  • Zależności między obiektami
  • Ostrzeżenia