Cena Netto:
4 900.00 PLN
Brutto: 6 027.00 PLN
Nadchodzące szkolenia:
Warszawa
14.01.2019-18.01.2019

Wrocław
21.01.2019-25.01.2019

Kraków
04.02.2019-08.02.2019

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Oracle 11g – Analiza danych, to warsztaty przygotowujące do egzaminu Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I.

Omawiane zagadnienia to:

 • Organizacja środowiska pracy
 • Wprowadzenie do relacyjnego modelu składowania danych
 • Techniki pozyskiwania, analizy i syntezy informacji składowanych w bazie danych
 • Modyfikowanie informacji składowanych w bazie danych

Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z bazą danych Oracle, podstawowymi narzędziami i technikami pozyskiwania danych. Szczególny nacisk na tym szkoleniu położony jest na pozyskiwanie merytorycznie poprawnych i wiarygodnych danych. Uczestnicy zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną jak i poznają praktyczne aspekty operowania na danych.

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykowane są użytkownikom końcowym, analitykom danych oraz testerom oprogramowania. Uczestnicy warsztatów nie muszą być informatykami, lecz pracownikami potrzebującymi sprawnie i wydajnie posługiwać się bazą danych Oracle, przetwarzając i analizując zawarte w niej informacje.
 

Uwagi:

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE

Plan szkolenia zawiera m.in. materiały wymagane do egzaminu:

 • 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, będącego pierwszym krokiem do uzyskania większości certyfikatów z grupy Oracle Database, egzamin ten wygasa 30 kwietnia 2018,
 • 1Z0-071 Oracle Database SQL szerszego tematycznie i nieco trudniejszego, ale dającego podobne zyski certyfikacyjne.

 

Szkolenie trwa: 5 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Wiedza ogólno informatyczna
 • Sprawne poruszanie się w środowisku pracy Windows lub Linux

Konspekt

 1. Wstęp do bazy danych Oracle
  • Architektura bazy danych
  • Model relacyjny bazy danych
  • Użytkownicy, schematy, sesje
  • Narzędzia
 2. Wstęp do instrukcji SELECT
  • Projekcja i selekcja (klauzula WHERE)
  • Sortowanie
  • Typy danych, operatory i obsługa NULL
  • Wbudowane funkcje skalarne
  • Operacje na datach
  • Ustawienia narodowe i regionalne w SQL
 3. Wyrażenia regularne
 4. Analiza danych zagregowanych
  • Funkcje grupujące
  • Klauzula DISTINCT
  • Klauzule GROUP BY i HAVING
  • Podsumowania (klauzule ROLLUP, CUBE, GROUPING)
 5. Pobieranie danych z wielu tabel
  • Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne (INNER JOIN, OUTER JOIN)
  • Składnia ANSI SQL i inne metody złączeń (SELF JOIN, NATURAL JOIN)
  • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)
 6. Podzapytania
  • Podzapytania proste
  • Podzapytania skorelowane
  • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
  • Inne rodzaje podzapytań
 7. Zapytania hierarchiczne i próbki
  • Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
  • Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
  • Próbki danych (klauzula SAMPLE)
 8. Funkcje analityczne
  • Generowanie podsumowań
  • Definicja okien
  • Funkcje statystyczne
  • Nowe funkcje w Oracle 11g
 9. Zapytania przestawne (PIVOT, UNPIVOT)
 10. Tabele i więzy integralności
  • Zarządzanie tabelami (CREATE, ALTER, DROP, RENAME)
  • Więzy integralności (CONSTRAINTS)
 11. Manipulowanie danymi (DML)
  • Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE
  • Operacje na dużych zbiorach (INSERT FIRST, INSERT ALL, MERGE)
 12. Współbieżna praca użytkowników
  • Transakcje
  • Blokady
  • FLASHBACK
 13. Skrócony przegląd obiektów schematu
  • Widoki
  • Sekwencje
  • Synonimy prywatne i publiczne
  • Indeksy