Cena Netto:
4 900.00 PLN
Brutto: 6 027.00 PLN
Nadchodzące szkolenia:
Warszawa
07.01.2019-11.01.2019

Wrocław
14.01.2019-18.01.2019

Kraków
21.01.2019-25.01.2019

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

 • Instalacja i konfiguracja bazy
 • Zapoznanie z architekturą systemu
 • Bieżąca obsługa systemów bazodanowych
 • Administracja użytkownikami, uprawnieniami
 • Zarządzanie strukturami danych
 • Monitorowanie bezpieczeństwa i wydajności

Cel

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z potrzebną wiedzą i gruntowne przećwiczenie wszystkich zagadnień, z którymi spotykają się administratorzy aplikacji bazodanowych podczas bieżącej konserwacji i utrzymywania systemów

Grupa docelowa:

Warsztaty przeznaczone są dla przyszłych administratorów baz danych i aplikacji opartych na Oracle, w skład obowiązków których będzie wchodził nadzór i bieżąca konserwacja systemów bazodanowych i aplikacji opartych na bazach danych Oracle.

Uwagi:

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE
Plan szkolenia pokrywa się częściowo z materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-052 Oracle Database 11g: Administration I, pozwalającym uzyskać certyfikat Oracle Database 11g Administrator Certified Associate

Szkolenie trwa: 5 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Wiedza ogólno informatyczna
 • Znajomość języka SQL w zakresie ekstrakcji i manipulacji danych (ukończenie szkolenia ADM1)

Konspekt

 1. Architektura Systemu Zarządzania Relacyjną Bazą Danych Oracle
  • Różnice w dystrybucjach XE, SE, EE
  • Instalacja Oprogramowania
  • Zakładanie bazy danych
 2. Zarządzanie instancją bazy danych
  • Struktury pamięciowe i procesy drugoplanowe
  • Słownik Systemowy
  • Zarządzanie parametrami
  • Log alertów
  • Pliki danych, pliki dziennika powtórzeń, pliki kontrolne
  • Zamykanie i podnoszenie instancji
 3. Zarządzanie składowaniem danych – warstwa fizyczna
  • Pliki danych
  • Przestrzenie tabel
  • Segmenty, extenty
  • Bloki
 4. Zarządzanie użytkownikami
  • Tworzenie i modyfikacja użytkowników
  • Uprawnienia i role
  • Profile
  • Monitorowanie sesji użytkowników
  • Audyt
 5. Zarządzanie transakcjami i przestrzenią UNDO
  • Tryby transakcyjne
  • Monitorowanie i rozstrzyganie blokad
  • Przestrzeń UNDO
  • Dobór undo_retention i mechanizmy flashback
 6. Konfiguracja pracy w sieci
  • Konfiguracja i kontrola pracy procesu Listenera
  • Praca w trybie serwerów dedykowanych i współdzielonych
 7. Zarządzanie składowaniem danych – warstwa logiczna
  • Tabele, Tabele tymczasowe, Tabele zorganizowane indeksowo
  • Ograniczenia
  • Indeksy
  • Widoki, sekwencje, synonimy, zmaterializowane widoki
  • Pakiety, procedury, funkcje, typy, wyzwalacze
 8. Przenoszenie danych
  • Fizyczna kopia danych
  • Logiczna kopia danych – datapump import i export
  • ładowanie danych – sqlLoader
  • Tablice zewnętrzne
  • Linki bazodanowe
 9. Automatyzacja zadań
  • dbms_jobs, dbms_scheduler
 10. Statystyki i optymalizacja kosztowa
  • Monitorowanie bieżącej aktywności procesów i diagnozowanie wąskich gardeł
  • Praca z optymalizatorem, wyznaczenie celu optymalizacji, plan zapytania
  • Kolekcjonowanie statystyk obiektowych i systemowych