Cena Netto:
2 900.00 PLN
Brutto: 3 567.00 PLN
Nadchodzące szkolenia:
Warszawa
28.01.2019-30.01.2019

Wrocław
04.02.2019-06.02.2019

Kraków
11.02.2019-13.02.2019

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Oracle 11g - Język SQL dla administratorów – to warsztaty przygotowujące do egzaminu Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I.

Poruszane zagadnienia:

 • Organizacja środowiska pracy
 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
 • Ekstrakcja danych przy użyciu instrukcji SELECT
 • Modyfikowanie danych przy użyciu instrukcji INSERT, UPDATE, DELETE
 • Przegląd obiektów schematu

Cel

Warsztaty mają na celu wprowadzenie uczestników do pracy z bazą danych Oracle, zapoznanie ich z językiem SQL w zakresie wymaganym do sprawnej pracy z tym systemem i do podjęcia w przyszłości obowiązków administratorów aplikacji bazodanowych i baz danych Oracle.

Grupa docelowa:

Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących, rozpoczynających pracę z baza danych Oracle, przyszłych administratorów i użytkowników systemów opartych o tę bazę potrzebujących sprawnie posługiwać się językiem SQL w zakresie ekstrakcji i modyfikacji informacji zawartych w systemach informatycznych.
 

Uwagi:

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie 11g XE

Plan szkolenia pokrywa się z materiałem wymaganym do zdania egzaminu: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, będącego pierwszym krokiem do uzyskania większości certyfikatów z grupy Oracle Database.

Szkolenie trwa: 3 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

Brak

Konspekt

 1. Wstęp do bazy danych Oracle
  • Architektura bazy danych
  • Model relacyjny bazy danych
  • Użytkownicy, schematy, sesje
  • Narzędzia
 2. Wstęp do instrukcji SELECT
  • Projekcja i selekcja (klauzula WHERE)
  • Sortowanie
  • Typy danych, operatory i obsługa NULL
  • Wbudowane funkcje skalarne
  • Operacje na datach
  • Ustawienia narodowe i regionalne w SQL
 3. Wyrażenia regularne
 4. Analiza danych zagregowanych
  • Funkcje grupujące
  • Klauzula DISTINCT
  • Klauzule GROUP BY i HAVING
 5. Pobieranie danych z wielu tabel
  • Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne (INNER JOIN, OUTER JOIN)
  • Składnia ANSI SQL i inne metody złączeń (SELF JOIN, NATURAL JOIN)
  • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)
 6. Podzapytania
  • Podzapytania proste
  • Podzapytania skorelowane
  • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
  • Inne rodzaje podzapytań
 7. Zapytania hierarchiczne i próbki
  • Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
  • Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
  • Próbki danych (klauzula SAMPLE)
 8. Manipulowanie danymi (DML)
  • Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE
  • Operacje na dużych zbiorach (INSERT FIRST, INSERT ALL, MERGE)
 9. Współbieżna praca użytkowników
  • Transakcje
  • Blokady
  • FLASHBACK
 10. Przegląd obiektów schematu
  • Widoki
  • Sekwencje
  • Synonimy prywatne i publiczne
  • Indeksy