Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  XML – Modelowanie danych z użyciem XML

  PXML1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Opisywanie struktury dokumentu przez arkusz DTD.
  • Tworzenie plików XSD i weryfikacja struktury i poprawności danych dokumentów.
  • Podstawy transformowania dokumentów XML do HTML.
  • Uzyskiwanie informacji z dokumentów XML.
  • Projektowanie elastycznej struktury dokumentu XML.

  Cel

  • Zapoznanie się z poprawnym modelowaniem danych w języku XML.
  • Praktyczne wykorzystanie technologii powiązanych (DTD i XML Schema).
  • Umiejętność dopasowania danych istniejących, ich bieżąca obróbka i weryfikacja poprawności.

  Grupa docelowa

  Kurs jest przeznaczony dla projektantów aplikacji, analityków i administratorów systemów informatycznych zainteresowanych wykorzystaniem języka opisu danych XML i technologii z nim związanych. Zagadnienia szkolenia skupiają się na kształceniu umiejętności elastycznej obróbki i modyfikacji istniejących danych XML z zachowaniem możliwości kontroli ich poprawności. Zakres zagadnień szkolenia odpowiada wymaganiom egzaminu XML Master Basic.

  Wymagania

  • Elementarna znajomość języka HTML
  • Umiejętność pracy w systemie operacyjnym na poziomie średnio zaawansowanego użytkownika.

  Konspekt

  1. Wprowadzenie do języka XML
   • Właściwości języka XML
   • Zastosowanie języka XML
  2. Składnia XML
   • Zasady prawidłowej składni dokumentu XML
   • Definiowanie elementów i atrybutów oraz encji
   • Poziomy poprawności dokumentu XML
   • Znaki specjalne, standardy kodowania i normalizacja dokumentu XML
  3. Dostęp do elementów XML (DOM i SAX)
   • Podstawy wykorzystania DOM (ang. Document Object Modell ) i SAX (ang. Simple
   • Access XML )
   • Dostępne narzędzia programistyczne
  4. Przestrzenie nazewnicze XML
   • Zastosowanie przestrzeni nazewniczych
   • Definiowanie przestrzeni nazewniczych w dokumencie XML
  5. Schemat DTD (ang. Document Type Definitions )
   • Podstawy DTD
   • Modele zawartości i przetwarzania
  6. XML Schema
   • Podstawy XML Schema
   • Typy danych i definiowanie własnych
   • Zasady przetwarzania XML Schema
  7. Modelowanie danych w XML i ich walidacja z użyciem XML Schema
   • Przegląd dostępnych narzędzi programistycznych
   • Praktyczna walidacja danych z użyciem XML Schema
  8. Transformacja z wykorzystaniem XSLT oraz XPath
   • Podstawy XSLT i XPath
   • Proste transformacje XSL.

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 3 dni

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4659 PLNCena brutto:5730.57 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6435 PLN – tabela nr. 186/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-25. Obowiązująca od: 2023-09-27. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka