Cena Netto:
3 751.00 PLN
Brutto: 4 613.73 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Efektywne identyfikowanie i predykcja problemów i możliwych naruszeń tolerancji w projekcie.
 • Stosowanie miar ilościowych i jakościowych w zespołach tworzących oprogramowanie.
 • Systemowe podejście do organizacji pracy zespołu wytwórczego

Cel

 • Określenie siły i możliwych słabości stosowania miar w zespołach programistów.
 • Dostarczenie narzędzi i wzorców dokumentów możliwych do stosowania w różnorodnych kontekstach.
 • Pogłębienie kontroli nad procesem realizacji prac zleconych w ramach zespołu.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników zespołów programistów którzy odpowiedzialni są za organizowanie i przydział prac dla swojego zespołu. W trakcie szkolenia zapoznają się oni z narzędziami które umożliwiają w sposób mierzalny i powtarzalny, dokonywanie pomiaru wydajności i jakości pracy. Szkolenie kładzie nacisk na kształcenie umiejętności analitycznego myślenia oraz bieżącego monitorowania postępu prac. Narzędzia z którymi zapoznają się słuchacze, umożliwiają diagnozowanie z wyprzedzeniem możliwych trudności tak technicznych jak i wynikających z problemów komunikacyjnych w zespole. Szkolenie obejmuje całe spektrum ról miar stosowanych przez kierownika zespołu nie tylko w odniesieniu do produktu projektu.

Uwagi:

Czas trwania szkolenia - 2 dni. 
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku kierownika zespołu programistów.
 • Znajomość technologii informatycznych od strony wytwórcy oprogramowania.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość metodologii prowadzenia projektów informatycznych będzie bardzo pomocna.

Konspekt

 1. Zarządzanie w projektach informatycznych – rys ogólny
  • Przebieg projektu i rola kierownika zespołu.
  • Rodzaje projektu informatycznego.
  • Typy oprogramowania wytwarzane w projekcie.
  • Cykl tworzenia systemu – konsekwencje i szanse różnorodnych modeli tworzenia produktów.
 2. Czynnik ludzki
  • Rola miar w trakcie negocjacji z dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Praktyczny pomiar kompetencji kandydatów do zespołu.
  • Miary nieefektywne lub problematyczne.
  • Zespół jako system. Miary efektywnej komunikacji.
 3. Miary oprogramowania
  • Jakie wielkości mierzyć?
  • Podstawy pomiarów oprogramowania.
  • Miary rozmiaru.
  • Pomiar złożoności.
  • Estymowanie nakładów
 4. Metryki jakości oprogramowania
  • Metoda GQM (ang. Goal-Question-Metric) z punktu widzenia kierownika zespołu
  • Normy, zalecenia i źródła odniesień.
  • Testowanie i metryki związane z procesem testów.
  • Mity i fakty w pomiarach jakości oprogramowania
 5. Monitorowanie postępów i kontrola
  • Zbieranie i analizowanie metryk
  • Miary kodu i aspektów funkcjonalnych wybranych technologii
  • Jakie wartości poddają się monitorowaniu?
 6. Ocena wydajności pracy
  • Metryki tradycyjne i związane z metodologiami zwinnymi (ang. Agile)
  • Przydatne miary w szacowaniu pracochłonności i postępów prac
 7. Zagadnienia zaawansowane
  • Metody formalne i nieformalne
  • „Efekt placebo”
  • Inne