Cena Netto:
3 700.00 PLN
Brutto: 4 551.00 PLN
Terminy:
Virtual training
24.10.2022-25.10.2022 [PL]
17.11.2022-18.11.2022 [EN]
21.11.2022-22.11.2022 [PL]
08.12.2022-09.12.2022 [PL]

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania usługami IT.

Szkolenie zostało przygotowane na podstawie najnowszego wydania dobrych praktyk zarządzania usługami IT. Umożliwia zapoznanie się z nowym podejściem do zarządzanie usługami IT oraz z kluczowymi komponentami, takimi jak: System wartości usługi (Service Value System – SVS) i model Czterech wymiarów zarządzania usługami (Four Dimensions model).

Podejście ITIL 4 uwzględnia również nowe sposoby pracy, jakie jak: Lean, Agile i DevOps.

Podstawowe szkolenie z zakresu IT Infrastructure Library - dobrych praktyk zarządzania usługami IT. Uczestnicy szkolenia otrzymają podstawową lecz kompletną dawkę wiedzy o koncepcji organizacji usług.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Szkolenie podzielone jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności. Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

W cenę szkolenia wliczone jest jedno podejście do Egzaminu ITIL Foundation (online)+ podręcznik elektroniczny.

Cel

Szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL 4 Foundation i umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu. 
Certyfikat ITIL 4 Foundation jest przyznawany dożywotnio.

UWAGA!
Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zajmujących się świadczeniem usług IT
 • osób chcących pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania usługami IT i dostarczania wartości biznesowej
 • osób, które chcą uaktualnić certyfikację ITIL v3 Foundation

Uwagi:

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

Czas trwania - 2 dni

Język - PL / EN

Oferta obejmuje:

 • Szkolenie stacjonarne*
 • Egzaminu ITIL Foundation (online)+ podręcznik elektroniczny.

(*)Uwaga - Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego - jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch (tylko dla stacjonarnych)
 • dyplom uczestnictwa

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 60 minut
 • Objętość: 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów)
 • Język: polski, angielski

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu

Dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2. Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia). Koszt Take2 wynosi 285 zł netto.

Wskazana cena obejmuje opcję szkolenia z egzaminem. Inne opcje do negocjacji.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

Nie ma żadnych wstępnych wymagań dla uczestników szkolenia.

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami
  • Tworzenie wartości, rezultaty, koszty i ryzyka
  • Usługi i ich relacje
 2. Kluczowe koncepcje ITIL
  • Cztery wymiary zarządzania usługami (The four dimensions)
  • System wartości usługi (Service value system)
  • Aktywności Łańcucha wartości usługi (Service value chain)
  • Zasady/Pryncypia
 3. Wprowadzenie do praktyk ITIL i kluczowe pojęcia
  • Praktyki zarządzania usługami (Service management practices)
  • Ogólne praktyki (General practices)
  • Praktyki techniczne (Technical practices)