Cena Netto:
3 099.00 PLN
Brutto: 3 811.77 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie ITIL® Service Transition jest jednym z modułów grupy Lifecycle Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi procesów oraz ról przekazania usług. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL® Intermediate: Service Transition.

Cel

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom posiadającym certyfikat ITIL® Foundation na skuteczne stosowanie dobrych praktyk w procesach związanych z przekazaniem usług.

Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • zrozumieć znaczenie Przekazania usług (Service Transition) w ogólnym kontekście zarządzania usługami,
 • zrozumieć procesy i zasady dotyczące Przekazania usług,
 • zapoznać się z istotnymi zależnościami pomiędzy etapem Przekazania usług, a pozostałymi etapami cyklu życia usługi,
 • zapoznać się z technologiami dotyczącymi Przekazania usług,
 • zapoznać się z organizacją Przekazania usług,
 • określić Krytyczne Czynniki Sukcesu (Critical Success Factors) oraz główne ryzyka dotyczące Przekazania usług.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat etapu Przekazania usług (Service Transition), najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów, w tym szczególnie dyrektorów IT, kadry kierowniczej, kierowników projektów, właścicieli procesów, właścicieli usług IT, konsultantów, osób odpowiedzialnych za testowanie oraz wszystkich związanych z zarządzaniem usługami IT, autoryzacją zmian w usługach i infrastrukturze IT, planowaniem zmian, testami i wdrażaniem zmian w środowisku produkcyjnym. Osoby szukające możliwości rozwoju swojej kariery, zdobycia wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania usługami IT oraz przekazania usług do eksploatacji, jak również dla osób posiadających certyfikat ITIL® Foundation (lub certyfikat ITIL® v2 Foundation + v3 Foundation Bridge) dążących do zdobycia certyfikatu na poziomie ITIL v3 Intermediate lub ITIL Expert.

Uwagi:

Moduł 3-dniowy

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów.
Egzamin trwa 90 minut, prowadzany jest w języku angielskim, nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.
Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut.
Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

 

Powyższe ceny obejmują opcję szkolenia z egzaminem. Inne opcje do negocjacji.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

Wymagania:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL Foundation Bridge.
Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL V3 Managers Bridge).

Konspekt

--Dzień 1--

 • Wprowadzenie do Przekazania usług (Service Transition),
 • Zasady Przekazania usług,
 • Procesy Przekazania usług: Planowanie i wsparcie (Planning and Support),
 • Procesy Przekazania usług: Zarządzanie zmianą (Change management),
 • Procesy Przekazania usług: Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (Service Asset and Configuration Management),
 • Procesy Przekazania usług: Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release and Deployment Management)
   

--Dzień 2--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Procesy Przekazania usług:  Walidacja i testowanie usługi (Service Validation and Testing),
 • Procesy Przekazania usług:  Ocena (Evaluation),
 • Procesy Przekazania usług:  Zarządzanie wiedzą (Knowledge management),
 • Zarządzanie ludźmi w trakcie Przekazania usług
   

--Dzień 3--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Organizacja Przekazania usług,
 • Uwarunkowania technologiczne,
 • Wdrażanie i doskonalenie Przekazania usług,
 • Wyzwania, ryzyka, Krytyczne Czynniki Sukcesu (CSFs),
 • Egzamin ITIL Intermediate: Service Trasition.