Cena Netto:
3 099.00 PLN
Brutto: 3 811.77 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie ITIL® Service Strategy jest jednym z modułów grupy Lifecycle Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi procesów oraz ról strategii usług. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL® Intermediate: Service Strategy.

Cel

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom posiadającym certyfikat ITIL Foundation na skuteczne stosowanie dobrych praktyk w procesach związanych z etapem Strategii Usług.

Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • dokonać analizy zasad, technik i relacji przy tworzeniu skutecznych strategii usług,
 • określić obszar, zakres i cel każdego procesu Strategii Usług,
 • ocenić i wykorzystać rolę nadzoru IT (IT Governance) przy ustanawianiu strategii,
 • określić możliwości stosowania IT
 • zrozumieć znaczenie Strategii usług (Service Strategy) w ogólnym kontekście zarządzania usługami,
 • określić Krytyczne Czynniki Sukcesu (Critical Success Factors) dotyczące Strategii usług.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów, w tym szczególnie dyrektorów IT, kadry kierowniczej, kierowników projektów, projektantów usług, architektów IT, osób odpowiedzialnych za z zarządzaniem usługami informatycznymi, tworzenie strategii IT, analizę potrzeb biznesowych oraz zarządzanie budżetami IT i wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania usługami IT oraz projektowania usług.

Uwagi:

Moduł 3-dniowy

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów.
Egzamin trwa 90 minut, prowadzany jest w języku angielskim, nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.
Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut.
Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

 

Powyższe ceny obejmują opcję szkolenia z egzaminem. Inne opcje do negocjacji.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

Wymagania:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL Foundation Bridge.
Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL V3 Managers Bridge).

Konspekt

--Dzień 1--

 • Wprowadzenie do Strategii usług (Service Strategy),
 • Zasady Strategii Usług,
 • Definiowanie Usług i Przestrzeni Rynkowej (Market Spaces),
 • Prowadzenie strategicznych ocen oddziaływania.
   

--Dzień 2--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Prowadzenie strategicznych ocen oddziaływania (cd.),
 • Zarządzanie finansowe (Financial Management),
 • Zarządzanie portfelem usług (Service Portfolio Management),
 • Zarządzanie popytem (Managing Demand).
   

--Dzień 3--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Zarządzanie popytem (Managing Demand) (cd.),
 • Strategia Usług w aspekcie cyklu życia usługi,
 • Krytyczne Czynniki Sukcesu (CSFs) oraz ryzyka,
 • Egzamin ITIL Intermediate: Service Strategy.