Cena Netto:
4 000.00 PLN
Brutto: 4 920.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie ITIL® Service Offerings & Agreements jest jednym z modułów grupy Capability Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi oferowania i kontraktowania usług IT oraz zarządzania poziomem ich świadczenia. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL® Intermediate: Service Offerings & Agreements.

Cel

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom szkolenia posiadającym certyfikat ITIL® Foundation zdobycie praktycznych umiejętności miedzy innymi związanych z tworzeniem katalogu usług i umów SLA oraz zarządzania dostawcami.

Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • zrozumieć znaczenie dobrych praktyk zarządzania usługami,
 • ocenić, w jakich związkach z innymi procesami cyklu życia usług są procesy oferowania i kontraktowania usług,
 • na identyfikację działań, metod i funkcji stosowanych w każdym z procesów oferowania i kontraktowania usług,
 • zrozumieć, jak procesy, działania i funkcje oferowania i kontraktowania usług można wykorzystać do osiągnięcia doskonałości operacyjnej,
 • zapoznać się ze sposobami pomiaru i miarami związanymi z oferowaniem i kontraktowaniem usług,
 • zrozumieć wyzwania i ryzyka związane z technologią związaną z oferowaniem i kontraktowaniem usług i jej implementacją.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów. Dotyczy to szczególnie specjalistów IT, którzy pracują w organizacjach, które przyjęły i dostosowały dobre praktyki  ITIL i którzy przyczyniają się do poprawy jakości usług.

Szkolenie jest również przeznaczone dla pracowników operacyjnych zaangażowanych w realizację lub zarządzanie procesami zarządzania portfelem usług, zarządzania katalogiem usług, zarządzanie poziomem świadczenia usług, zarządzania popytem, zarządzania dostawcami, zarządzania finansowego dla usług IT oraz zarządzania relacjami z biznesem oraz dla wszystkich, którzy chcą skuteczniej realizować role związane z realizacją wymienionych procesów.

Uwagi:

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów. Egzamin trwa 90 minut. Egzamin prowadzany jest w języku angielskim oraz podczas trwania egzaminu nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.
Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut. Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

 

Powyższe ceny obejmują opcję szkolenia z egzaminem. Inne opcje do negocjacji.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

Wymagania:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL Foundation Bridge.
Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL V3 Managers Bridge).

Konspekt

--Dzień 1--

 • Wprowadzenie do szkolenia,
 • Przegląd Zarządzania Usługami,
 • Zarządzanie portfelem usług (Service Portfolio Management),
 • Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management).
   

--Dzień 2--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management) - ćwiczenia,
 • Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management) – kontynuacja,
 • Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management).
   

--Dzień 3--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management) - kontynuacja,
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem (Demand Management),
 • Zarządzanie dostawcami (Supplier Management).
   

--Dzień 4--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Zarzadzanie finansowe usługami IT (Financial Management),
 • Egzamin próbny.
   

--Dzień 5--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Zarzadzanie relacjami z biznesem (Business Relationship Manager),
 • Technologie i implementacja,
 • Przegląd i powtórzenie materiału,
 • Egzamin ITIL Intermediate: Service Offerings and Agreements.