Cena Netto:
4 000.00 PLN
Brutto: 4 920.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie ITIL® Release, Control & Validation jest jednym z modułów grupy Capability Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi wprowadzania nowych lub zmienionych usług do eksploatacji, zarządzania komponentami usług i konfiguracją. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL® Intermediate: Release, Control & Validation.

Cel

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom szkolenia posiadającym certyfikat ITIL® Foundation zdobycie praktycznych umiejętności miedzy innymi związanych z wprowadzaniem nowych lub zmienionych usług do eksploatacji, zarządzania komponentami usług i konfiguracją.

Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • zrozumieć znaczenie dobrych praktyk zarządzania usługami,
 • zapoznać się ze szczegółami kluczowych procesów, ich działania, funkcji, ról, obowiązków, wyzwań, ryzyk i krytycznych czynników sukcesu:
 • zarządzanie zmianami (Change Management): umożliwia pomyślne przekazanie usług,
 • walidacja i testowanie usług (Service Validation and Testing): zapewnia integralność i jakość przekazania usług,
 • zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release and Deployment Management): zapewnia właściwą budowę, testowanie i wdrażanie wydania,
 • zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (Service Asset and Configuration Management): monitorowanie stanu przekazania,
 • realizacja wniosków (Request Fulfillment): zapewnia skuteczne i właściwe realizowanie wniosków o usługę,
 • ocena zmiany (Change Evaluation): ocena wydajności i wartości usług,
 • zarządzanie wiedzą (Knowledge Management): stała poprawa wsparcia decyzji zarządczych i możliwości świadczenia usług
 • zrozumieć wyzwania i ryzyka związane z technologią związaną kluczowymi procesami.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów. Dotyczy to szczególnie specjalistów IT, którzy pracują w organizacjach, które przyjęły i dostosowały dobre praktyki  ITIL i którzy przyczyniają się do poprawy jakości usług.
Szkolenie jest również przeznaczone dla pracowników operacyjnych zaangażowanych w realizację lub zarządzanie zmianami, walidację i testowanie usług, zarządzanie wydaniami i wdrożeniami, zarządzanie zasobami i konfiguracją usług, realizację wniosków, ocenę zmian, zarządzanie wiedzą, a także dla wszystkich, którzy chcą skuteczniej realizować role związane z realizacją wymienionych procesów.

Uwagi:

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów. Egzamin trwa 90 minut. Egzamin prowadzany jest w języku angielskim oraz podczas trwania egzaminu nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.
Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut. Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

 

Powyższe ceny obejmują opcję szkolenia z egzaminem. Inne opcje do negocjacji.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

Wymagania:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL Foundation Bridge.
Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL V3 Managers Bridge).

Konspekt

--Dzień 1--

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Zarządzanie zmianami (Change Management)
 • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (Service Asset and Configuration Management)
   

--Dzień 2--

 • Omówienie pracy domowej
 • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (Service Asset and Configuration Management)
 • Walidacja i testowanie usług (Service Validation and Testing)

 

--Dzień 3--

 • Omówienie pracy domowej
 • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release and Deployment Management)
 • Realizacja wniosków (Request Fulfillment)

 

--Dzień 4--

 • Omówienie pracy domowej
 • Ocena zmiany (Change Evaluation)
 • Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management)
 • Egzamin próbny

 

--Dzień 5--

 • Omówienie pracy domowej
 • Role i odpowiedzialności
 • Technologie i implementacja
 • Wyzwania, krytyczne czynniki sukcesu i ryzyka
 • Przegląd i powtórzenie materiału
 • Egzamin ITIL Intermediate: Release, Control & Validation.