Cena Netto:
4 000.00 PLN
Brutto: 4 920.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie ITIL® Planning Protection & Optimization jest jednym z modułów grupy Capability Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi planowania, zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości oraz optymalizacji usług. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL® Intermediate: Planning Protection & Optimization.

Cel

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom szkolenia posiadającym certyfikat ITIL® Foundation zdobycie praktycznych umiejętności miedzy innymi związanych z planowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości oraz optymalizacji usług.
Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • zrozumieć znaczenie dobrych praktyk zarządzania usługami,
 • zapoznać się ze szczegółami kluczowych procesów, ich działania, funkcji, ról, obowiązków, wyzwań, ryzyk i krytycznych czynników sukcesu:
 • zarządzanie potencjałem wykonawczym (Capacity Management): zapewnienie kosztowo uzasadnionej pojemności i wydajności oraz dopasowanie do potrzeb biznesu,
 • zarządzanie dostępnością (Availability Management): zapewnienie, że poziom dostępności świadczonych usług spełnia lub przewyższa potrzeby biznesowe,
 • zarządzanie ciągłością świadczenia usług IT (IT Service Continuity Management): obsługa całego procesu, zapewnienie niezbędnego zaplecza technicznego, aby usługi mogły być wznowione w uzgodnionych terminach,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information Security Management): część ogólnego ładu korporacyjnego – proces, który zapewnia, że bezpieczeństwo biznesu i IT jest zrównoważone,
 • zarządzanie popytem (Demand Management): identyfikuje wzorce aktywności biznesowej (Patterns of Business Activity), aby umożliwić odpowiednią realizację strategii,
 • zapoznać się z działaniem zarządzania ryzykiem w kontekście tych procesów,
 • zrozumieć wyzwania i ryzyka związane z technologią związaną kluczowymi procesami.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów. Dotyczy to szczególnie specjalistów IT, którzy pracują w organizacjach, które przyjęły i dostosowały dobre praktyki  ITIL i którzy przyczyniają się do poprawy jakości usług.
Szkolenie jest również przeznaczone dla pracowników operacyjnych zaangażowanych w realizację lub zarządzanie procesami zarządzania potencjałem wykonawczym, zarządzania dostępnością, zarządzania ciągłością świadczenia usług IT, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania popytem, a także dla wszystkich, którzy chcą skuteczniej realizować role związane z realizacją wymienionych procesów.

Uwagi:

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów. Egzamin trwa 90 minut. Egzamin prowadzany jest w języku angielskim oraz podczas trwania egzaminu nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.
Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut. Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

 

Powyższe ceny obejmują opcję szkolenia z egzaminem. Inne opcje do negocjacji.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

Wymagania:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL Foundation Bridge.
Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL V3 Managers Bridge).

Konspekt

--Dzień 1--

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Zarządzanie potencjałem wykonawczym (Capacity Management)

 

--Dzień 2--

 • Omówienie pracy domowej
 • Zarządzanie popytem (Demand Management)
 • Zarządzanie dostępnością (Availability Management)

 

--Dzień 3--

 • Omówienie pracy domowej
 • Zarządzanie dostępnością (Availability Management)
 • Zarządzanie ciągłością usług IT (IT Service Continuity Management)

 

--Dzień 4--

 • Omówienie pracy domowej
 • Zarzadzanie bezpieczeństwem informacji (Information Security Management)
 • Technologie i implementacja
 • Egzamin próbny

 

--Dzień 5--

 • Omówienie pracy domowej
 • Wyzwania, krytyczne czynniki sukcesu i ryzyka
 • Przegląd i powtórzenie materiału
 • Egzamin ITIL Intermediate: Planning Protection & Optimization