Cena Netto:
4 000.00 PLN
Brutto: 4 920.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie ITIL® Operational Support & Analysis jest jednym z modułów grupy Capability Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi utrzymania i wsparcia usług IT oraz analizy problemów. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis.

Cel

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom szkolenia posiadającym certyfikat ITIL® Foundation zdobycie praktycznych umiejętności związanych z eksploatacją, utrzymaniem i wsparciem usług.
Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać praktyczne umiejętności związane z planowaniem, implementacją, pomiarami i doskonaleniem następujących procesów i funkcji:

 • Zarządzanie zdarzeniami (Event Management)
 • Zarządzanie incydentami (Incident Management)
 • Zarządzanie problemami (Problem Management)
 • Realizacja wniosków (Request Fulfillment)
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu (Access Management)
 • Centrum obsługi użytkowników (Service Desk)
 • Zarządzanie techniczne (Technical Management)
 • Zarządzanie aplikacjami (Application Management)
 • Zarządzanie eksploatacją IT (IT Operation Management)

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów. Dotyczy to szczególnie specjalistów IT, którzy pracują w organizacjach, które przyjęły i dostosowały dobre praktyki  ITIL i którzy przyczyniają się do poprawy jakości usług. Szkolenie jest również przeznaczone dla pracowników operacyjnych zaangażowanych w realizację lub zarządzanie procesami związanymi z dostarczaniem i eksploatacją, czyli zarządzania zdarzeniami, zarządzanie incydentami, zarządzania problemami, realizacją wniosków oraz zarządzania uprawnieniami dostępu oraz dla wszystkich, którzy chcą skuteczniej realizować role związane z realizacją wymienionych procesów.

Uwagi:

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów. Egzamin trwa 90 minut. Egzamin prowadzany jest w języku angielskim oraz podczas trwania egzaminu nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut. Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

 

Powyższe ceny obejmują opcję szkolenia z egzaminem. Inne opcje do negocjacji.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

Wymagania:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL® Foundation Bridge.
Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL® Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL® V3 Managers Bridge).

Konspekt

--Dzień 1--

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Przegląd Zarządzania Usługami
 • Centrum obsługi użytkowników (Service Desk)
 • Wspólne funkcje i role Operational Support & Analysis (OSA)

 

--Dzień 2--

 • Omówienie pracy domowej
 • Wspólne funkcje i role Operational Support & Analysis (OSA)
 • Zarządzanie zdarzeniami (Event Management)
 • Zarządzanie incydentami (Incident Management)

 

--Dzień 3--

 • Omówienie pracy domowej
 • Zarządzanie incydentami (Incident Management) - kontynuacja
 • Realizacja wniosków (Request Fulfilment)

 

--Dzień 4--

 • Omówienie pracy domowejZarzadzanie problemami (Problem Management)
 • Zarzadzanie uprawnieniami dostępu (Access Management)
 • Egzamin próbny

 

--Dzień 5--

 • Omówienie pracy domowej
 • Zarzadzanie uprawnieniami dostępu (Access Management) - kontynuacja
 • Ustawiczne doskonalenie usług
 • Technologie i implementacja
 • Przegląd i powtórzenie materiału
 • Egzamin ITIL Intermediate: Service Offerings and Agreements