Cena Netto:
6 049.00 PLN
Brutto: 7 440.27 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie ITIL 4 Leader: Digital and IT Strategy (DITS) dodaje nowe spojrzenie do wytycznych ITIL 4 oraz przenosi dyskusję na temat koncepcji ITIL na poziom strategii organizacji.

Szkolenie umożliwia liderom podejmowanie strategicznych decyzji i wpływ na kształt biznesu, pomagając w tworzeniu odpowiedniej strategii cyfrowej dostosowanej do szerszych celów biznesowych, a także w uzyskaniu wiedzy nt. tego jak liderzy reagują na zakłócenia w świecie cyfrowym, czy zapoznaniu się ze sposobami wsparcia organizacji w cyfrowej transformacji, rozwiązywaniu problemów związanych z usługami i wykorzystaniem nowych technologii.

Szkolenie ITIL 4 DITS obejmuje również zagadnienia związane z integracją praktyk i nowych technologii, aby sprostać pojawiającym się wewnętrznym i zewnętrznym wyzwaniom.

Jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu ITIL 4 Foundation.

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Istnieją dwie formy oceny kwalifikacji ITIL 4 Leader: Digital and IT Strategy:

 • Praktyczne zadania oparte na studium przypadku
 • Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena wszystkich 4 zadań opartych na studium przypadku, wykonywanych podczas szkolenia. Aby uzyskać certyfikat ITIL 4 DITS, uczestnik szkolenia musi uzyskać pozytywną ocenę zadań praktycznych oraz zdać egzamin.

Certyfikat ITIL 4 Leader: Digital and IT Strategy jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 60 minut (lub 75 minut dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty)
 • Objętość: 30 pytań jednokrotnego wyboru
 • Wynik pozytywny: 70% poprawnych odpowiedzi (21 punktów)
 • Język: angielski

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Take2 - dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2. Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto

Cel

Szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL 4 Leader: Digital and IT Strategy i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • dyrektorów biznesowych i IT
 • szefów działów i kadry zarządzającej
 • konsultantów ds. strategii i transformacji cyfrowej
 • osób chcących pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania usługami IT i dostarczania wartości biznesowej

Uwagi:

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

Czas trwania - 4 dni

Język - PL / EN

Szkolenie jest realizowane w języku polskim na anglojęzycznych materiałach szkoleniowych.

Szkolenie ITIL 4 DITS obejmuje zagadnienia związane ze stosowaniem przewodnich zasad ITIL przy podejmowaniu decyzji oraz działań w zakresie strategii cyfrowej i IT. Pomaga zrozumieć jak właściwie wykorzystać oraz jak określić szanse i zagrożenia związane ze strategią cyfrową oraz IT.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z krokami i technikami dotyczącymi definiowania strategii cyfrowej i IT oraz ze sposobami jej wdrożenia.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • dyplom uczestnictwa

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu ITIL 4 Foundation.

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Co to jest strategia cyfrowa i IT?
  • Kluczowe pojęcia strategii cyfrowej i IT
  • Strategia i system wartości usług
 • Podróż strategiczna
  • Jaka jest wizja?
  • Gdzie teraz jesteśmy?
  • Gdzie chcemy być? (Planowanie strategiczne)
  • Jak się tam dostaniemy? (Podejścia strategiczne)
  • Podejmij działania (Zarządzanie inicjatywami strategicznymi)
  • Czy tam dotarliśmy? (Strategia pomiarowa)
  • Jak utrzymać impet?
 • Możliwości strategiczne
  • Zarządzanie innowacjami i nowymi technologiami
  • Zarządzanie ryzykiem strategicznym