Cena Netto:
4 649.00 PLN
Brutto: 5 718.27 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie dostarcza specjalistom IT praktyczne umiejętności niezbędne do stworzenia organizacji IT, która uczy się, doskonali, a jednocześnie jest ukierunkowana na realizację swoich celów strategicznych.

Kurs zajmuje się wpływem takich metod pracy, jak Agile i Lean na organizację oraz tym, w jaki sposób można wykorzystać te metody do budowania przewagi konkurencyjnej.

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień ITIL 4. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 90 minut (lub 113 minut dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty)
 • Objętość: 40 pytań jednokrotnego wyboru
 • Wynik pozytywny: 70% poprawnych odpowiedzi (28 punktów)
 • Język: angielski

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu - dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2. Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto.

Cel

Szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zajmujących się świadczeniem usług IT
 • osób chcących pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania usługami IT i dostarczania wartości biznesowej

Uwagi:

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

Czas trwania - 3 dni

Język - PL / EN

Szkolenie jest prowadzone po polsku na anglojęzycznym materiale szkoleniowym.

Szkolenie ITIL 4 DPI omawia i wyjaśnia zasady, metody i techniki, które mogą być stosowane do kierowania, planowania i doskonalenia organizacji na każdym poziomie zarządzania.

Zwraca uwagę na to, że kierowanie i zarządzanie odgrywa wiodącą rolę w systemie wartości usług ITIL. Koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem oraz na naturze, zakresie i korzyściach zarządzania zmianą organizacyjną (Organizational Change Management).

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • dyplom uczestnictwa

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu ITIL 4 Foundation.

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawowe koncepcje DPI
 • DPI w systemie wartości usług (SVS) i podstawowych zasadach ITIL
 • Rola ukierunkowania w zarządzaniu strategią
 • Wdrożenie strategii
 • Wprowadzenie do oceny i planowania
 • Ocena i planowania przez mapowanie strumieni wartości (VSM)
 • Pomiary, raportowanie i ciągłe doskonalenie
 • Pomiary i ciągłe doskonalenie w czterech wymiarach zarządzania usługami i systemie wartości usług (SVS)
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną – zasady i metody
 • Komunikacja – zasady i metody
 • Rozwój systemu wartości usług (SVS) z wykorzystaniem czterech wymiarów zarządzania usługami