Cena Netto:
4 649.00 PLN
Brutto: 5 718.27 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie zajmuje się wszystkimi rodzajami interakcji i zaangażowania pomiędzy dostawcą usług a klientami, użytkownikami, dostawcami i partnerami.

Obejmuje kluczowe elementy skutecznego zarządzania usługami, takie jak tworzenie umów SLA, zarządzanie wieloma dostawcami, komunikacja, zarządzanie relacjami, mapowanie podróży klienta (customer journey map), projektowanie pełnego obrazu doświadczeń klientów (customer experience – CX) i użytkowników (user experience – UX).

Szkolenie dostarcza wiedzy o narzędziach pomocnych w zwiększeniu satysfakcji interesariuszy. Skierowane jest do osób odpowiedzialnych za podróż z klientem - od badania i zrozumienia rynku i interesariuszy, aż do realizacji wartości i doskonalenia oraz tych, którzy są odpowiedzialni za rozwijanie relacji z partnerami i dostawcami.

Certyfikat ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 90 minut (lub 113 minut dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty)
 • Objętość: 40 pytań jednokrotnego wyboru
 • Wynik pozytywny: 70% poprawnych odpowiedzi (28 punktów)
 • Język: angielski

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online)


Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu - dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2. Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto

Cel

Przygotowuje do egzaminu i certyfikacji - Certyfikat ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zajmujących się świadczeniem usług IT
 • osób chcących pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania usługami IT i dostarczania wartości biznesowej

Uwagi:

Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

Czas trwania - 3 dni

Język - PL / EN

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień ITIL 4. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • dyplom uczestnictwa

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu ITIL 4 Foundation.

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Sposób w jaki są projektowane podróże klientów
 • Sposób wspierania relacji z interesariuszami
 • Kształtowanie popytu i definiowanie oferty usług
 • Sposoby dostarczania i wycofywania usług dla klientów i użytkowników
 • Sposoby działania w taki sposób, aby zapewnić ciągłe współtworzenie wartości
 • Sposoby realizacji i weryfikowania wartości usługi
 • Istotne elementy związane z dotarciem do rynków i interesariuszy
 • Dostosowanie oczekiwań i uzgodnienie szczegółów dotyczących usług