Cena Netto:
4 659.00 PLN
Brutto: 5 730.57 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Tylko dla grup zamkniętych! 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Szybkie i wydajne programowanie z użyciem frameworka Symfony
 • Dekompozycja własnego rozwiązania aplikacji internetowej z uwzględnieniem mechanizmów dostarczanych przez Symfony, oraz reużywalność kodu i implementacja testów jednostkowych
 • Migrowanie aplikacji do rozwiązań dostępnych w Symfony

Cel

 • Zapoznanie się z elementami Symfony
 • Wydajne i produktywne programowanie z naciskiem na reużywalnośc kodu
 • Implementowanie testów w tworzonych aplikacjach

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów implementujących aplikacje internetowe, którzy chcą zapoznać się z najbardziej rozbudowanym obecnie frameworkiem dostępnym dla języka PHP.
Na zajęciach słuchacze skupiają się na praktycznym zapoznaniu się z możliwościami Symfony w trakcie implementowania własnego rozwiązania informatycznego. Poznają zasady dekompozycji własnej aplikacji oraz mapowania jej części na elementy frameworka.
W trakcie kursu duży nacisk kładziemy na aspekty związane z testowaniem i reużywalnością kodu.

Uwagi:

Szkolenie trwa: 3 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Umiejętność programowania w języku PHP 5 na poziomie średnio zaawansowanego lub zaawansowanego użytkownika
 • Biegłe posługiwanie się znanym środowiskiem IDE
 • Znajomość podstaw technologii internetowych (HTML, CSS, XML)

 

Konspekt

 1. Wstęp do Symfony
  • Możliwości frameworka
  • Dostępne narzędzia
  • Standard edition installation
  • Architektura projektu Symfony (aplikacja, bundles, bibioteki)
  • Integracja z protokołem HTTP
  • Routing
  • Środowiska aplikacji
 2. Konfiguracja i debugowanie
  • Pasek debugowania
  • Profiler
  • Formaty konfiguracji (Adnotacja, XML, YAML, PHP)
 3. Szablony Twig
  • Składnia i silnik Twig
  • Dziedziczenie szablonów
  • Szablony i załączanie akcji kontrolera
  • Filtry, funkcje i makra
  • Wspierane formaty (html, json, xml)
 4. Przetwarzanie żądania HTTP
  • Kontroler
  • Routing
  • Obsługa żądanie i odpowiedzi
  • Sesje i Cookie
 5. Obsługa formularzy
  • Wstęp do formularzy
  • Obsługa formularzy
  • Walidacja
  • Renderowanie formularzy (Twig)
  • Przetwarzanie danych
 6. Jakość i testy automatyczne
  • Wstęp do PHPUnit
  • Przygotowanie testów
  • Raport pokrycia kodu testami
  • Testy funkcjonalne
 7. Ograniczanie dostępu do aplikacji
  • Wstęp do bezpieczeństwa
  • Uwierzytelnianiae
  • Autoryzacja
 8. Dependency Injection oraz Kontener usług (Service Container)
  • Wstęp do DI oraz Kontenera usług
  • Listing Symfony built-in services
  • Rejestrowanie nowej usługi
  • Dostęp do zarejestrowanej usługi
 9. Bazy danych i Doctrine
  • Doctrine
  • Doctrine + Symfony
  • Lifecycle Callbacks
  • Polecenia konsoli
  • Rozszerzenia + fixtures