Cena Netto:
1 922.83 PLN
425.00 EUR
Brutto: 2 365.08 PLN
Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4,5243 PLN -
tabela nr. 136/C/NBP/2020, z dnia 2020-07-14.

Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). UWAGA - Czas trwania szkolenia wirtualnego (Virtual training) może różnić się od czasu trwania szkolenia stacjonarnego (Classroom)!
Terminy:
Warszawa
29.09.2020-29.09.2020 godz. 14:00 [EN]
- Termin gwarantowany
30.09.2020-30.09.2020 godz. 9:30 [EN]
- Termin gwarantowany
30.09.2020-30.09.2020 godz. 14:00 [EN]
- Termin gwarantowany

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Egzamin oraz cele egzaminu omawiane tutaj, opierają się na wersji Red Hat Enterprise Linux 7.

Ważna informacja:
The exam based on Red Hat Enterprise Linux 7 is available via on-site and individual exams until July 1, 2020.

Egzamin Red Hat® Certified Engineer (EX300) w sposób praktyczny testuje i ustala, czy wiedza, umiejętności i zdolności kandydata odpowiadają wymaganiom starszego administratora systemu odpowiedzialnego za systemy Red Hat Enterprise Linux® (RHEL). Certyfikat Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) jest wymagany, aby certyfikat Red Hat Certified Engineer (RHCE®) stał się aktywny po jego zdaniu.

EX300 RHCE certification exam to 3,5-godzinna praktyczna sesja sprawdzająca umiejętności kandydata w zakresie zaawansowanej administracji systemem Red Hat Enterprise Linux.

O certyfikacji RHCE 
Certyfikacja RHCE jest uzyskiwana przez Red Hat Certified System Administratora (RHCSA), który wykazał wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wymagane dla starszego administratora systemu odpowiedzialnego za systemy Red Hat Enterprise Linux.

Cel

Poprawne zaliczenie egzaminu pozwala posługiwać się tytułem "Red Hat Certified Engineer"

Grupa docelowa:

 • Doświadczeni Administratorzy systemu Red Hat Enterprise Linux pragnący potwierdzić swoje kompetencje Inżyniera systemu poprzez uzyskanie szanowanego oraz rozpoznawanego certyfikatu RHCE.
 • RHCSAs, którzy chcą zdobyć certyfikat wyższego szczebla.
 • Doświadczeni administratorzy systemów, jeszcze nie certyfikowani.
 • Uczestnicy po szkoleniach ze ścieżki RH124 Red Hat System Administration I , RH134 Red Hat System Administration II, i RH254 Red Hat System Administration III,  lub którzy ukończyli RH299 RHCE Certification Lab  na RHEL7.
 • Doświadczeni administratorzy systemu, od których wymagany jest certyfikat do ich pracy lub kontraktu.
 • Doświadczeni specjaliści Linux IT, posiadający certyfikat RHCSA i zainteresowani zdobyciem certyfikatu RHCE.
 • Nieaktywni RHCE, którzy zdali już egzamin RHCSA.

Uwagi:

Egzamin trwa 3,5 godziny podczas, których nie można korzystać z telefonów komórkowych. Prosimy uprzedzić przed egzaminem o niedostępności swoich współpracowników.

Telefony nie mogą być wyciszone, wibrujące ani "tylko na chwilkę". Telefony zostają wyłączone i tak zostaje do końca egzaminu.
Jest to odgórnie narzucona polityka firmy Red Hat i prosimy ją uszanować i się podporządkować.

Egzaminator nigdy nie podaje wyników egzaminu. Firma OSEC, ani żaden z jej pracowników nie podają wyników egzaminu. Jedynym uprawnionym do komunikowania wyników kandydatowi jest Red Hat Certification Team. Proszę po egzaminie cierpliwie czekać na wiadomość email z wynikami.

W przypadku braku wiadomości email z wynikami w przeciągu tygodnia prosimy o kontakt. Postaramy się wyjaśnić powód opóźnienia.

 

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

Formalnie egzamin nie stawia przed kandydatem żadnych wymagań.

Na egzamin należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
Brak dokumentu tożsamości skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Jeżeli kandydat zdał już wcześniej egzamin RHCSA na tej samej wersji systemu powinien posiadać ze sobą nadany mu numer certyfikatu.

Konspekt

Poniższe czynności kandydat powinien wykonać bez pomocy zewnętrznej: (treści nie tłumaczymy na język polski z obawy przed zatraceniem oryginalnego znaczenia przetłumaczonej wersji)

Study points for the exam

RHCE exam candidates should consult the RHCSA exam objectives and be capable of RHCSA-level tasks, as some of these skills may be required in order to meet RHCE exam objectives. Red Hat reserves the right to add, modify, and remove objectives. Such changes will be made public in advance through revisions to this document.

RHCE exam candidates should be able to accomplish the following without assistance. These have been grouped into several categories.

System configuration and management

 • Use network teaming or bonding to configure aggregated network links between two Red Hat Enterprise Linux systems
 • Configure IPv6 addresses and perform basic IPv6 troubleshooting
 • Route IP traffic and create static routes
 • Use firewalld and associated mechanisms such as rich rules, zones and custom rules, to implement packet filtering and configure network address translation (NAT)
 • Configure a system to authenticate using Kerberos
 • Configure a system as either an iSCSI target or initiator that persistently mounts an iSCSI target
 • Produce and deliver reports on system utilization (processor, memory, disk, and network)
 • Use shell scripting to automate system maintenance tasks

 Network services

Network services are an important subset of the exam objectives. RHCE candidates should be capable of meeting the following objectives for each of the network services listed below:

 • Install the packages needed to provide the service
 • Configure SELinux to support the service
 • Use SELinux port labeling to allow services to use non-standard ports
 • Configure the service to start when the system is booted
 • Configure the service for basic operation
 • Configure host-based and user-based security for the service

HTTP/HTTPS

 • Configure a virtual host
 • Configure access restrictions on directories
 • Deploy a basic CGI application
 • Configure group-managed content
 • Configure TLS security

DNS

 • Configure a caching-only name server
 • Troubleshoot DNS client issues

NFS

 • Provide network shares to specific clients
 • Provide network shares suitable for group collaboration
 • Use Kerberos to control access to NFS network shares

SMB

 • Provide network shares to specific clients
 • Provide network shares suitable for group collaboration

SMTP

 • Configure a system to forward all email to a central mail server

SSH

 • Configure key-based authentication
 • Configure additional options described in documentation

NTP

 • Synchronize time using other NTP peers

Database services

 • Install and configure MariaDB
 • Backup and restore a database
 • Create a simple database schema
 • Perform simple SQL queries against a database