Cena Netto:
1 922.83 PLN
425.00 EUR
Brutto: 2 365.08 PLN
Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4,5243 PLN -
tabela nr. 136/C/NBP/2020, z dnia 2020-07-14.

Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). UWAGA - Czas trwania szkolenia wirtualnego (Virtual training) może różnić się od czasu trwania szkolenia stacjonarnego (Classroom)!
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Egzamin certyfikacyjny RHCSA (EX200) testuje podstawowe umiejętności administracyjne dla systemu Red Hat Enterprise Linux. Dostępny tutaj egzamin oraz jego cele, oparte są na wersji Red Hat Enterprise Linux 7.

Ważna informacja:
Red Hat will offer the Red Hat Certified Specialist in Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam (EX200) on Red Hat Enterprise Linux 7 via classroom, onsite and individual exams until October 1, 2020.

Oparty o praktyczne umiejętności, RHCSA Exam (EX200) sprawdza wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów administracji systemem wspólnych dla wielu środowisk i scenariuszy wdrożeniowych. Musisz być RHCSA, aby zrobić certyfikat Red Hat Certified Engineer (RHCE®).

EX200 RHCSA certification exam to 2,5 godzinna praktyczna sesja sprawdzająca umiejętności administracji systemem Red Hat Enterprise Linux.  Kandydaci muszą wykonywać zadania na żywym systemie. Praktyczny charakter tego egzaminu sprawia, że rzeczywiste doświadczenie, jest krytycznym aspektem przygotowania się do niego.

Wyniki egzaminu są wysyłane w ciągu 3 dni roboczych po egzaminie.

Certyfikat RHCSA ma status "aktualny" przez 3 lata kalendarzowe. Status ten może zostać przedłużony poprzez zdobycie dodatkowych ceryfikatów Red Hat. Szczegóły recertyfikacji TUTAJ.

O certyfikacji RHCSA
Certyfikat RHCSA uzyskuje specjalista IT demonstrujący podstawowe umiejętności administracji systemem wymagane w środowiskach Red Hat Enterprise Linux®.

Cel

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu pozwala posługiwać się tytułem "Red Hat Certified System Administrator"

Grupa docelowa:

 • Administratorzy systemu Red Hat Enterprise Linux pragnący potwierdzić swoje kompetencje Administratora systemu w rozpoznawany oraz ceniony na całym świecie sposób.
 • Doświadczeni administratorzy systemu Red Hat Enterprise Linux pragnący sprawdzić/potwierdzić swoje umiejętności.
 • Słuchacze, którzy uczestniczyli w szkoleniach Red Hat System Administration I oraz II i chcą zdobyć certyfikat RHCSA.
 • Doświadczeni administratorzy systemów Linux, którzy potrzebują certyfikatu RHCSA.
 • Specjaliści IT przygotowujący się do zdobycia certyfikatu RHCE.
 • Certyfikowani inżynierowie (RHCE), którym wygasły certyfikaty i chcą recertyfikować się jako RHCE.

Uwagi:

Egzamin trwa 2,5 godziny podczas, których nie można korzystać z telefonów komórkowych. Prosimy uprzedzić przed egzaminem o niedostępności swoich współpracowników. Telefony nie mogą być wyciszone, wibrujące ani "tylko na chwilkę". Telefony zostają wyłączone i tak zostaje do końca egzaminu.
Jest to odgórnie narzucona polityka firmy Red Hat i prosimy ją uszanować.

Egzaminator nigdy nie podaje wyników egzaminu. Firma OSEC, ani żadnej z jej pracowników nie podają wyników egzaminu. Jedynym uprawnionym do komunikowania wyników kandydatowi jest Red Hat Certification Team. Proszę po egzaminie cierpliwie czekać na wiadomość email z wynikami.

W przypadku braku wiadomości email w wynikami w przeciągu tygodnia prosimy kontakt. Postaramy się wyjaśnić powód opóźnienia.

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

Formalnie egzamin nie stawia przed kandydatem żadnych wymagań.

Od Kandydata wymaga się jednak wiedzy ze szkoleń:

Na egzamin należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Brak dokumentu tożsamości skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Jeżeli kandydat zdał już wcześniej egzamin RHCE na tej samej wersji systemu powinien posiadać ze sobą nadany mu numer certyfikatu.

Konspekt

Study points for the exam

Red Hat reserves the right to add, modify, and remove objectives. Such changes will be made public in advance through revisions to this document.

RHCSA exam candidates should be able to accomplish the tasks below without assistance. These have been grouped into several categories.

Understand and use essential tools
 • Access a shell prompt and issue commands with correct syntax
 • Use input-output redirection (>, >>, |, 2>, etc.)
 • Use grep and regular expressions to analyze text
 • Access remote systems using ssh
 • Log in and switch users in multiuser targets
 • Archive, compress, unpack, and uncompress files using tar, star, gzip, and bzip2
 • Create and edit text files
 • Create, delete, copy, and move files and directories
 • Create hard and soft links
 • List, set, and change standard ugo/rwx permissions
 • Locate, read, and use system documentation including man, info, and files in /usr/share/doc

Note: Red Hat may use applications during the exam that are not included in Red Hat Enterprise Linux for the purpose of evaluating candidate's abilities to meet this objective.

Operate running systems
 • Boot, reboot, and shut down a system normally
 • Boot systems into different targets manually
 • Interrupt the boot process in order to gain access to a system
 • Identify CPU/memory intensive processes, adjust process priority with renice, and kill processes
 • Locate and interpret system log files and journals
 • Access a virtual machine's console
 • Start and stop virtual machines
 • Start, stop, and check the status of network services
 • Securely transfer files between systems
Configure local storage
 • List, create, delete partitions on MBR and GPT disks
 • Create and remove physical volumes, assign physical volumes to volume groups, and create and delete logical volumes
 • Configure systems to mount file systems at boot by Universally Unique ID (UUID) or label
 • Add new partitions and logical volumes, and swap to a system non-destructively
Create and configure file systems
 • Create, mount, unmount, and use vfat, ext4, and xfs file systems
 • Mount and unmount CIFS and NFS network file systems
 • Extend existing logical volumes
 • Create and configure set-GID directories for collaboration
 • Create and manage Access Control Lists (ACLs)
 • Diagnose and correct file permission problems
Deploy, configure, and maintain systems
 • Configure networking and hostname resolution statically or dynamically
 • Schedule tasks using at and cron
 • Start and stop services and configure services to start automatically at boot
 • Configure systems to boot into a specific target automatically
 • Install Red Hat Enterprise Linux systems as virtual guests
 • Configure systems to launch virtual machines at boot
 • Configure network services to start automatically at boot
 • Configure a system to use time services
 • Install and update software packages from Red Hat Network, a remote repository, or from the local file system
 • Update the kernel package appropriately to ensure a bootable system
 • Modify the system bootloader
Manage users and groups
 • Create, delete, and modify local user accounts
 • Change passwords and adjust password aging for local user accounts
 • Create, delete, and modify local groups and group memberships
 • Configure a system to use an existing authentication service for user and group information
Manage security
 • Configure firewall settings using firewall-config, firewall-cmd, or iptables
 • Configure key-based authentication for SSH
 • Set enforcing and permissive modes for SELinux
 • List and identify SELinux file and process context
 • Restore default file contexts
 • Use boolean settings to modify system SELinux settings
 • Diagnose and address routine SELinux policy violations

Red Hat reserves the right to add, modify, and remove objectives. Such changes will be made public in advance through revisions to this document.