Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  DevOps Fundamentals with exam

  DEVOPS-F

  Opis

  Akredytowane szkolenie umożliwiające zdobycie certyfikatu z zakresu nowoczesnego zarządzania współpracą działów rozwoju i utrzymania w IT.
  Szkolenie DevOps Fundamentals ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej stosowania pojęć, zrozumienia zasad i poznania praktyk DevOps. Szkolenie umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi 12 kompetencjami pochodzącymi z modelu przygotowanego przez DASA. Podczas kursu definicja podejścia omawiana jest z dwóch perspektyw: organizacji IT oraz biznesu.

  Cel

  Szkolenie przygotowuje do egzaminu DASA DevOps Fundamentals i uzyskania międzynarodowego certyfikatu. Intensywne szkolenie akredytowane zakończone certyfikacją DASA DevOps Fundamentals. Umożliwia zrozumienie zasad i poznanie praktyk DevOps

  Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • osób zaangażowanych w rozwój, utrzymanie lub zarządzanie usługami IT,
  • inżynierów DevOps
  • właścicieli produktów
  • specjalistów ds. Integracji
  • kierowników projektów
  • managerów procesów zarządzania usługami IT (np.zarządzanie incydentami, zarządzanie zmianą)
  • administratorów systemów IT oraz sieci
  • architektów IT
  • testerów

  Konspekt

  Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Wstęp do DevOps
  • Kultura
  • Organizacja
  • Procesy
  • Automatyzacja
  • Miary i usprawnienia

  Uwagi

  Szkolenie akredytowane, realizowane przy współpracy z Akredytowaną Organizacją Szkoleniową.

  Czas trwania – 3 dni

  Język – PL / EN

  Szkolenie jest realizowane w języku polskim na anglojęzycznych materiałach szkoleniowych.

  Zostało opracowane w taki sposób, by pokrywać wszystkie obszary zarządzania współpracą działów rozwoju i utrzymania IT, m.in.: przegląd modeli operacyjnych DevOps, omówienie korzyści biznesowych, poznanie procesu świadczenia usług IT, zrozumienie konieczności automatyzacji budowy, testów i wdrażania, DevOps w odniesieniu do Agile, Scrum, Lean i Kanban czy krytyczne czynniki sukcesu implementacji DevOps.

  Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

  Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

  Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
  • akredytowane materiały szkoleniowe
  • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
  • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
  • catering – przerwy kawowe oraz lunch (tylko dla szkoleń stacjonarnych)
  • dyplom uczestnictwa

  W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

  Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

  Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

  Certyfikat DASA DevOps Fundamentals jest przyznawany dożywotnio.

  Szczegóły dotyczące egzaminu:

  • Czas trwania: 60 minut (25% czasu więcej dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty)
  • Objętość: 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru (zawsze 1 prawidłowa odpowiedź)
  • Wynik pozytywny: 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów)
  • Język: angielski

  Egzamin jest dostępny:

  • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
  • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4350 PLNCena brutto:5350.5 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6683 PLN – tabela nr. 183/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-20. Obowiązująca od: 2023-09-21. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  - /
  Dodaj do koszyka