Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  CICD na OKD (Origin Community Distribution of Kubernetes)

  SO-CICD-OKD

  Opis

  CI/CD to praktyki, które w świecie programistycznym są obecne od wielu lat. Można rzec, że stanową przyjęty standard i zostały na trwałe wpisane w proces wytwarzania oprogramowania. Mimo że wydają się oczywiste w zastosowaniu, są sytuacje, gdy ich wdrożenie w danej organizacji napotyka trudności. Mając tę świadomość, twórcy OKD (Origin Community Distribution of Kubernetes) uczynili wparcie dla CI/CD jedną z priorytetowych funkcji tej platformy. OKD jest opensource'owym projektem, na bazie którego oparty jest produkt OpenShift. Celem szkolenia, które są warsztatami, jest prezentacja jednego z możliwych podejść do implementacji procesu, zgodnie z duchem koncepcji GitOps.

  Cel

  • Zdobycie wiedzy z zakresu różnych podejść do instalacji i konfiguracji Jenkisa z wykorzystaniem mechanizmów takich jak:
   • OKD Templates
   • Configuration as a Code,
   • FluxCD;
  • Szczegółowa analiza działania Jenkis Pipeline;
  • Zapoznanie z procesem tworzenia złożonych pipelinów, przy wykorzystaniu mechanizmów OKD.

  Grupa docelowa

  Warsztat adresowany jest do osób zaangażowanych w rozwój i utrzymanie środowisk ciągłej integracji/ciągłego wdrażania opartych na Jenkinsie w środowisku OKD, posiadających podstawowe znajomości OKD/Openshift i Jenkinsa.

  Wymagania

  • Podstawowa znajomość Jenkinsa
  • Podstawowa znajomość OKD/Openshift

  Konspekt

  1. Wstęp
   • ciągłe dostarczanie oprogramowania i wyzwania z tym związane
  2. Jenkins
   • opis działania
   • instalacja z wykorzystaniem kontenerów
   • automatyzacja konfiguracji (Configuration as a Code)
  3. Jenkins Pipeline
   • wstęp do Jenkins Pipeline
   • budowanie pipelinów
   • tworzenie bibliotek wielokrotnego użytku
   • analiza działania Jenkins Pipeline
  4. Jenkins na OKD
   • różne podejścia do instalacji i konfiguracji Jenkinsa na OKD
    • OKD Template
    • FluxCD
   • analiza integracji Jenkinsa i OKD
   • tworzenie złożonych pipelinów z wykorzystaniem mechanizmów OKD.
  5. Tekton Pipelines jako alternatywa dla Jenkinsa

  Uwagi

  Warsztat w formule stacjonarnej – trwa 2 dni.
  W formule Virtual training – 3 dni (rozpoczynamy o godz.9:00; w zależności od tempa pracy przy laboratoriach i ilości pytań w trakcie zajęć, planujemy 4-6 godzin dziennie).

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:3751 PLNCena brutto:4613.73 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.5804 PLN – tabela nr. 102/C/NBP/2023, z dnia 2023-05-26. Obowiązująca od: 2023-05-29. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (Virtual training) może różnić się od czasu trwania szkolenia stacjonarnego (Classroom)!

  W czasie trwania COVID-19, Pakiet szkoleniowy Red Hat (bundle) składa się ze szkolenia VT i egzaminu indywidualnego.

  Egzamin można zrealizować do 365 dni po jego zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na koncie redhat.com(!).

  Termin szkolenia w pakiecie z egzaminem (bundle), jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu!

  Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Oferujemy szkolenia w naszym ośrodku w Warszawie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Terminy
  - /
  Dodaj do koszyka