Cena Netto:
3 751.00 PLN
Brutto: 4 613.73 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

CI/CD to praktyki, które w świecie programistycznym są obecne od wielu lat. Można rzec, że stanową przyjęty standard i zostały na trwałe wpisane w proces wytwarzania oprogramowania. 

Mimo że wydają się oczywiste w zastosowaniu, są sytuacje, gdy ich wdrożenie w danej organizacji napotyka trudności. Mając tę świadomość, twórcy OKD (Origin Community Distribution of Kubernetes) uczynili wparcie dla CI/CD jedną z priorytetowych funkcji tej platformy. OKD jest opensource'owym projektem, na bazie którego oparty jest produkt OpenShift. Celem szkolenia, które są warsztatami, jest prezentacja jednego z możliwych podejść do implementacji procesu, zgodnie z duchem koncepcji GitOps.

Cel

 • Zdobycie wiedzy z zakresu różnych podejść do instalacji i konfiguracji Jenkisa z wykorzystaniem mechanizmów takich jak:
  • OKD Templates
  • Configuration as a Code, 
  • FluxCD;
 • Szczegółowa analiza działania Jenkis Pipeline;  
 • Zapoznanie z procesem tworzenia złożonych pipelinów, przy wykorzystaniu mechanizmów OKD.  

Grupa docelowa:

Warsztat adresowany jest do osób zaangażowanych w rozwój i utrzymanie środowisk ciągłej integracji/ciągłego wdrażania opartych na Jenkinsie w środowisku OKD, posiadających podstawowe znajomości OKD/Openshift i Jenkinsa.

Uwagi:

Warsztat w formule stacjonarnej - trwa 2 dni. 
W formule Virtual training - 3 dni (rozpoczynamy o godz.9:00; w zależności od tempa pracy przy laboratoriach i ilości pytań w trakcie zajęć, planujemy 4-6 godzin dziennie).

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość Jenkinsa 
 • Podstawowa znajomość OKD/Openshift

Konspekt

 1. Wstęp
  • ciągłe dostarczanie oprogramowania i wyzwania z tym związane
 2. Jenkins
  • opis działania
  • instalacja z wykorzystaniem kontenerów
  • automatyzacja konfiguracji (Configuration as a Code)
 3. Jenkins Pipeline
  • wstęp do Jenkins Pipeline
  • budowanie pipelinów
  • tworzenie bibliotek wielokrotnego użytku
  • analiza działania Jenkins Pipeline
 4. Jenkins na OKD
  • różne podejścia do instalacji i konfiguracji Jenkinsa na OKD
   • OKD Template
   • FluxCD
  • analiza integracji Jenkinsa i OKD 
  • tworzenie złożonych pipelinów z wykorzystaniem mechanizmów OKD.
 5. Tekton Pipelines jako alternatywa dla Jenkinsa