Cena Netto:
12 000.00 PLN
Brutto: 14 760.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie realizowane jest w oparciu o laboratorium odwzorowujące rzeczywiste środowisko IT realizujące usługi sieciowe.
Laboratorium opiera się na usługach najczęściej używanych w organizacjach.
W trakcie zajęć zostanie przeprowadzona analiza środowiska sieciowego i usług, a także testy penetracyjne.
Stworzony zostanie raport z przeprowadzonych testów.
Zostaną również wdrożone zabezpieczenia eliminujące podatności i luki w usługach.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z następującymi zagadnieniami:

 • Bezpieczeństwo protokołów sieciowych

 • Zagrożenia związane z zastosowaniem usług i protokołów w organizacji

 • Narzędzia wykorzystywane przy audytach bezpieczeństwa

 • Rodzaje audytów (white box, black box)

 • Metody zabezpieczania usług, urządzeń i protokołów sieciowych

 • Zarządzanie bezpieczeństwem IT w organizacji

Grupa docelowa:

 • Administratorzy sieci

 • Audytorzy i pentesterzy

 • Osoby zajmujące się bezpieczeństwem zasobów IT w organizacjach/przedsiębiorstwach

 • Każda osoba chcąca poznać zagrożenia, metody ochrony i sposoby testowania zabezpieczeń

 

Uwagi:

Szkolenie trwa 3 dni.

Oferta szkoleniowa dotyczy naszych ośrodków w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie.
Możliwa jest także ich realizacja w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
W sprawie terminów oraz innych pytań prosimy o kontakt:

Dział Handlowy OSEC:

 •     e-mail: osec@osec.pl
 •     tel: +48 22 861 96 04

Wymagania:

Wymagana jest podstawowa znajomość tematyki sieci.
Na szkoleniu wiedza będzie poszerzana, ale podstawy są wymagane, a nawet konieczne.

Konspekt

 1. Omówienie protokołów sieciowych wszystkich warstw, ich podatności na ataki oraz rodzajów zabezpieczeń
 2. Zabezpieczanie urządzeń aktywnych
  • analiza konfiguracji urządzeń aktywnych
  • pozyskanie informacji o zabezpieczeniach fizycznych
  • sprawdzenie wersji firmware/systemów operacyjnych pod kątem występowania luk
  • analiza zastosowanych zabezpieczeń oferowanych przez urządzenia
  • testy odporności na ataki warstwy data link
  • ataki na STP, protokoły trunkowe
  • podatność na ARP/CAM spoofing/poisoning
  • testy odporności protokołów wspomagających (VRRP,HSRP, GLBP, 802.1q, 802.1x, CDP, LACP, PAgP, etc.)
  • analiza pasywna ruchu L2 wraz z analizą kryptograficzną
  • podatność urządzeń na DoS
  • testy penetracyjne urządzeń aktywnych
 3. Bezpieczeństwo usług – w LAN/Intranet i usług udostępnianych publicznie
 4. analiza topologii sieci
 5. testy aktywne: inwentaryzacja usług oraz ich wersji, pozyskiwanie informacji o konfiguracji
 6. analiza pasywna używanych protokołów, zabezpieczeń kryptograficznych, podatności na ataki
 7. podatność usług na DoS
 8. testy penetracyjne usług, m. in:
  • Aplikacji i serwerów WWW
  • Poczty
  • DNS
  • VoIP
  • Usług dostęu do
  • Usług terminalowych
  • VPN
  • Systemów uwierzytelniania
  • Baz danych
  • LDAP
 9. Konfiguracja zabezpieczeń wbudowanych w protokoły sieciowe
 10. Hardening usług sieciowych
 11. Zastosowanie zewnętrznych zabezpieczeń: firewall/IDS/IDPS
 12. Monitoring stanu zabezpieczeń i prób ataków
 13. Zabezpieczanie usług sieciowych