Barcampy, konferencje, wydarzenia

22/05/2014 - 18:00
21/11/2013 - 18:00

Arkusz kalkulacyjny w zastosowaniach biurowych

Kod szkolenia: 
OOAC
Opis szkolenia: 

Kurs przeznaczony dla osób wykorzystujących arkusz kalkulacyjny do tworzenia faktur, rozliczeń, zestawień i porównywania np. ofert. W szczególności polecamy ten kurs sekretarkom i asystentkom oraz pracownikom biurowym. Główny nacisk podczas szkolenia jest położony na wykorzystanie arkusza do celów obliczeniowych i prezentowania danych.

Cel szkolenia: 
 • Szybkie i sprawne poruszanie się po arkuszu
 • Wykorzystanie sposobów adresowania w zależności od potrzeb
 • Praktyczna umiejętność budowania formuł obliczeniowych z wykorzystaniem funkcji na przykładzie tworzenia rozliczeń, zestawień i porównywania ofert
 • Umiejętność tworzenie wykresów dopasowanych do typu danych
 • Zaznajomienie się ze sposobami szybkiego formatowania arkusza
 • Sprawne drukowanie arkuszy i wykresów
 • Zapisywanie arkusza w różnych formatach (m.in. MS Excel)
 • Umiejętność przenoszenia danych i wykresów do innych aplikacji
Grupa docelowa: 

Osoby wykorzystujące arkusz Calc do zbierania i prezentowania informacji oraz tworzenia obliczeń na ich podstawie, takich jak zestawienia, rozliczenia oraz raporty.

Wymagania wobec słuchaczy: 

Podstawowa znajomość dowolnych arkuszy kalkulacyjnych umożliwiająca wprowadzanie danych i wykonywanie operacji na danych.

Cena netto PLN: 
900
Cena brutto PLN: 
1107
Czas trwania: 
2 dni
Uwagi: 

Metoda szkolenia:

Podczas szkolenia nacisk jest położony na zdobycie praktycznych umiejętności. Każdy moduł składa się z wykładu omawiającego teorię, ćwiczeń ilustrujących jej zastosowanie oraz samodzielnych ćwiczeń, umożliwiających ugruntowanie wiedzy.

Wykład 30% / ćwiczenia 40% / samodzielne ćwiczenia 30%.

Konspekt: 
 1. Sposoby szybkiego wprowadzania danych
 2. Metody sprawnego poruszania się po arkuszu
 3. Formatowanie danych
 4. Style adresowania (względne, bezwzględne, mieszane)
 5. Tworzenie formuł obliczeniowych
 6. Praktyczne wykorzystanie funkcji
 7. Drukowanie arkuszy
 8. Tworzenie i edycja wykresów
 9. Drukowanie wykresów
 10. Przenoszenie danych i wykresów do innych aplikacji (edytor tekstowy, prezentacja)
 11. Otwieranie i zapisywanie plików w różnych formatach (MS Excel, PDF)
Kursy poprzedzające: 
Najbliższe terminy szkolenia

Warszawa: 
Śr, 06/10/2010
Wto, 16/11/2010
Wto, 14/12/2010

Logowanie

O osec.pl

Nasz serwis działa dzieki następującym projektom:

Drupal CMS - http://www.drupal.org
Apache HTTPD - http://www.apache.org
PHP - http://www.php.net
MySQL - http://www.mysql.com

ipv6 ready